Informace o portálu

Jsme Winnero ("Winnero", "my"), oficiální CSS Partner Googlu (dříve Winner.Shopping). Kromě služeb spojených s CSS partnerstvím, které poskytujeme našim partnerům - e-shopům, také na našich webových stránkách winner.shopping ("webové stránky") provozujeme srovnávač cen produktů našich affiliate nebo CSS partnerů (partnery označujeme jako "e-shop"). Vás v těchto podmínkách označujeme jako návštěvníky.

Winnero provozujeme jakožto společnost Winner.Shopping s.r.o., IČ: 090 95 837, sídlem Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha, zapsaní jsme v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 330849.

Kdykoliv se na nás můžete obrátit na e-mailovou adresu [email protected] písemně na adresu našeho sídla (Sokolovská 81/55, Karlín, 186 00 Praha) anebo na tel. č. +420 793 915 615.

Protože jsme podle evropských předpisů poskytovatelem online zprostředkovatelských služeb, máme zákonnou povinnost vás seznámit s některými informacemi ohledně našich webových stránek.

Musíte se registrovat? Pro využívání funkcí srovnávače se nemusíte registrovat.

Jak náš srovnávač funguje? Náš srovnávač je pro návštěvníky zdarma.

Na naše webové stránky umisťujeme nabídky jednotlivých produktů (mohou to být zboží nebo služby) e-shopů (buď našich affiliate partnerů nebo CSS partnerů). Nabídky odkazují na konkrétní produkt, který e-shop nabízí. Taková nabídka je umístěna na webových stránkách odlišných od našich webových stránek – po kliknutí na daný produkt vás přesměrujeme na daný e-shop, žádným jiným způsobem (než vystavením produktu na našich webových stránkách) se tak na nabídce a případné objednávce produktu u e-shopu nepodílíme.

U každé nabídky uvádíme:

 • Označení produktu
 • Označení e-shopu
 • Fotografii produktu
 • Specifikaci produktu
 • Cenu produktu bez informace o dopravě

Jakékoliv odchylky od konečné nabídky zobrazené na e-shopu nebo obdrženého produktu jdou za e-shopem, nikoliv za námi.

Veškeré povinnosti ohledně informování vás nejen o produktech, ale i o vašich právech, leží na daném e-shopu.

Za váš uskutečněný nákup na e-shopu prostřednictvím našich webových stránek získáváme odměnu.

Pravidla řazení produktů na našem srovnávači U produktů e-shopů zveřejněných na našich webových stránkách vám nabízíme funkci srovnávače cen produktů.

Hlavními parametry, které jsou nejvýznamnější při určování pořadí produktů, jsou:

 • Existence affiliate partnerství
 • Existence CSS Partnerství

Na nejvyšších pozicích se při zobrazování produktů umísťují affiliate partneři. Dále se za nimi zobrazují CSS partneři.

Pořadí má e-shop možnost ovlivnit. Pokud se chcete jako CSS partner dostat do vyšší úrovně, musíte být náš affiliate partner. Do jednotlivých URL vám pak přidáme affiliate měření.

Pokud se chcete stát naším affiliate partnerem, napište nám na [email protected].

Dále mají návštěvníci možnost podle jejich volby seřadit produkty:

 • Sestupně od nejvyšší ceny
 • Vzestupně od nejnižší ceny
 • Podle jejich názvu

Na webu jsou dále umístěny dvě možnosti řazení:

 • Řazení v kategorii produktů
 • Řazení v detailu produktu

Naše řazení tedy automaticky nezohledňuje vlastnosti produktů ani relevantnost jejich vlastností pro spotřebitele (pouze pokud návštěvníci využijí možnosti seřazení výsledků).

Affiliate spolupráce V rámci affiliate partnerství zařazujeme do našeho srovnávače naše affiliate partnery. Pokud jste naším affiliate partnerem, máme za to, že s tímto souhlasíte.

V současnosti jsme zapojeni my nebo naši partneři do těchto affiliate sítí:

 • Affiliate síť Dognet společnosti Lead Media s.r.o., IČO: 477 26 601, sídlem Karpatská 6, 811 05 Bratislava
 • Affiliate síť eHUB společnosti eHUB.cz s.r.o., IČO: 248 18 569, sídlem Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7

Jak je to s reklamací a odstoupením od smlouvy? S případnou reklamací a odstoupením od smlouvy se obraťte na e-shop, na kterém jste pořídili daný produkt, jehož se reklamace nebo odstoupení týká.

Naše služby srovnávače z podstaty věci (zejména proto, že se jedná o bezúplatné plnění) nelze reklamovat ani odstoupit od smlouvy.

Naše odpovědnost Odpovídáme za to, že řádně označíme e-shop, který prodává daný produkt.

Za ostatní věci odpovídá e-shop, který dané produkty nabízí. Obraťte se na něj, pokud máte pocit, že zejména:

 • Produkt nebo informace o něm jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy
 • Produkt anebo informace o něm neodpovídají informacím prezentovaným na e-shopu
 • Vám byly poskytnuty neúplné informace
 • Vám nebyl produkt řádně poskytnut, odeslán, doručen apod.
 • Produkt vám byl doručen později, než vám bylo přislíbeno samotným e-shopem/informacemi o produktu
 • Jste byli zkráceni na svých právech týkajících se produktu
 • Nebylo správně zacházeno s vašimi osobními údaji

Před každým nákupem proto vždy doporučujeme zkontrolovat údaje na stránkách e-shopu, na který jste od nás přesměrováni.

Na všechny nabízené produkty se vztahují podmínky stanovené třetími stranami a my za jejich plnění neodpovídáme. Zároveň připomínáme, že jakožto poskytovatelé služeb informační společnosti neodpovídáme za obsah, který na našich webových stránkách zobrazujeme. To neplatí v případě, kdy budeme oprávněnými subjekty upozorněni na protiprávnost obsahu a bez zbytečného odkladu obsah neodstraníme. Tato naše odpovědnost však nemá vliv na to, že máme právo dočasně nebo trvale odstranit jakýkoliv obsah, který na našich stránkách zobrazujeme, pokud pojmeme podezření, že jde o protiprávní obsah, případně jeho zveřejnění sami z našeho rozhodnutí odmítneme.

Jak náš srovnávač správně využívat?

Na prvcích našich webových stránek nesmíte provádět reverse engineering ani dekompilace, při jejich užívání nesmí být obcházeny technické prostředky jejich ochrany. Webové stránky nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili (tedy pro prezentaci produktů a jejich srovnání), zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely.

Pokud budete webové stránky využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je Winner.Shopping postaveno), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž. Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, nesmíte k webovým stránkám přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu webových stránek, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit naši infrastrukturu. Šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti je zakázáno. Naše webové stránky, služby jako celek a všechny jejich části jsou chráněny autorskými právy. Bez našeho svolení nejde jakoukoliv část libovolně využívat.

Výpadek našich služeb

Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi nás nebo třetích stran budou webové stránky dočasně nedostupné. Takové případy však budou výjimečné a za tyto výpadky nerefundujeme uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost webových stránek.

Změna podmínek

Tyto podmínky můžeme v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to hlavně z důvodu legislativních nebo technologických požadavků nebo z důvodu rozšíření nebo změn našich služeb. Pokud by změna podmínek měla vliv na naše CSS partnery, budeme je o změně řádně informovat v souladu s našimi podmínkami partnerství.

Poučení pro spotřebitele

Podle spotřebitelských zákonů máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z využívání našich webových stránek. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected], web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady.

Obdobně můžete řešit spory i s jednotlivými e-shopy.

Osobní údaje

Jak pracujeme s osobními údaji, které získáme na základě vaší návštěvy, se podívejte do záložky Cookies.