Kategorie

Hasicí přístroje 1 produktů

Hasicí přístroj a jeho povinné umístění upravuje vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č.23/2008 Sb. Při výběru je navíc nutné přihlížet i k třídám požárů. V každém případě se jedná o spolehlivé prostředky požární ochrany, které mohou zamezit neštěstí především v počáteční fázi jeho zobrazit celý text rozvoje. Hasicí přístroje lze přitom využít nejen v domácnostech, ale také na chodbách domů, v dopravních prostředcích, obchodech nebo na pracovištích, kde hrozí větší riziko požáru.